Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

SDI (Serial Digital Interface) je standard koji definišie način transportovatnja digitalniog video signala serijski preko koaksijalnog kabla.

Oprema zasnovana na SDI standardu se podjednako koristi u televizijskim studijima i u postprodukciji. SDI koji je razvijen za televiziju standardne definicije označavamo SD-SDI, a za telaviziju visoke definicije sa HD-SDI.
SDI (Serial Digital Interface) je standard koji definišie kako transportovati digitalni video signal serijski preko koaksijalnog kabla. Oprema zasnovana na SDI standardu se podjednako koristi u televizijskim studijima i u postprodukciji. SDI koji je razvijen za televiziju standardne definicije označavamo SD-SDI, a za telaviziju visoke definicije sa HD-SDI.
SD-SDI
SDI je definisan SMPTE 259M i ITU-R BT.656 standardima. SMPTE 259M definiše četiri brzine protoka za SDI rangirane od 143Mb/s do 360Mb/s sa 270Mb/s koji se najviše koristi. Drugi standard SMPTE 344M dodaje 540Mb/s bitsku brzinu za SDI. Međutim, korišćenje brzine od 540Mb/s nije jos široko primenjena.
 
Prenos digitalnog videa preko neke određene daljine zahteva konvertovanje digitalnog sadržaja u serijski digitalni video signal. Kreiranje tog signala uključuje konvertovanje originalnog digitalnog sadržaja u sekvence individualnih bitova i predstavljanje tih bitova naponskim nivoom. Kada imamo analogni video signal, moramo ga najpre digitalizovati pa prenositi serijski preko koaksijalnog kabla. Digitalizacija se vrši uredjajem koji se zove analogno-digitalni  (A/D) konvertor. Postupak digitalizacije se odvija u tri koraka: uzorkovanje, kvantizacija i kodovanje. Luminentni signal se uzorkuje brzinom od 13.5MHz u A/D konvertoru da bi dobili desetobitni niz podataka od 13.5MB/s. Dva signala razlike boja se uzorkuju sa 6.75MHz u A/D konvertoru da bi dobili dva niza podataka od 6.75MB/s. Tri video signala se multiplexsiraju u jedan 10-bitni paralelni niz podataka od 27MB/s.
 
U paralelni niz podataka se dodaje referentni signal odmeravanja, AES/EBU formatizovan digitalni audio i drugi dodatni podaci. Ovakav 27MB/s 10-bitni paralelni niz je onda napunjen u pomerački registar, koji ga pretvarau serijski niz na izlazu brzine 270Mb/s. SD-SDI signal moze biti prenosen preko standardnog video kabla oko 300 metara.
 
SMPTE standard odredjuje da takt frekvencija korišćena za kreiranje SDI signala bude jednaka bitskoj brzini signala. Kao rezultat toga, SDI signal kodira jedan bit u jednom takt ciklusu, to jest jedan interval jednak je periodu takta. Tako, i nterval od 270Mb/s SD-SDI signala jednak je jednom periodu od 270 MHz takta ili 3.7 ns. Takodje, SMPTE standard odredjuje da se SDI signal koduje sa NRZI metodom. Kod ove metode, "0" bit nivoi se koduju kada nema promene u nivou signala, dok "1" bit nivoi se koduju kao promena u nivou tekućeg signala. Za izdvajanje digitalnog sadržaja iz SDI signala, video oprema uzorkuje SDI signal u središtu vremenskog intervala koji je sadržan bitovima podataka i konvertuje uzorkovane nivoe u odgovarajuće bitske nivoe. Proces uzorkovanja koristi takt sa iste frekvencije kao i takt kodovanja i izravnat u taktu da osigura da se semplovanje desi u centru jednog intervala.