Ocena korisnika:  1 / 5

Zvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

3D HD-SDI, najkraće rečeno, predstavlja trodimenzionalni nekompresovani video signal visoke definicije.

Nakon sve zastupljenijeg HD-SDI TV sadržaja, koji se odlikuje znatno većim kvalitetom nego što je to bio slučaj sa digitalnim signalom standardne definicije (SD-SDI), razvojni timovi Broadcast inženjera su nastavili sa osvajanjem novih tehnologija i daljim probijanjem tehnoloških granica.
 
Inženjerski timovi su pred sebe postavili cilj stvaranje električnog zapisa čija će percepcija, od strane krajneg korisnika, gledanjem pojedinih sadržaja na svojim 3DTV prijemnicima, biti što približnija percepciji koju bi krajni korisnik imao posmatrnjem živog dešavanja i direktim učešćem u istom.  

Mora se priznati da je zadatak prilično težak, naročito ako se u obzir uzmu činjenice da su električni zapisi kamera kojima se željeni dogadaj snima i ekran TV prijemnika na kome se snimljeni sadržaji prikazuju, dvodimenzionalni. Medutim, tvorci 3DHDTV-a su došli na ideju da "prevare" ljudski mozak tako što će mu omogućiti da gledanjem "stereoskopskih slika" na svojim 3DTV prijemnicima, emitovane sadržaje percipiraju trodimenzionalno i stvore utisak prostornosti. {mosimage}

"Stereoskopnost slike" je generisana snimanjem nekog sadržaja sa dve identične kamere, fiksirane paralelno ili upravno (uz korišcenje reflektujeće površine) na odgovarajućim stativima, pri čemu su optike kamera podešene na identičnu vrednost osvetljaja, fokusa i zuma, simulirajući dva ljudska oka. Ovakva vrsta signala predstavlja stereoskopski video zapis pri čemu je jedna slika namenjena levom a druga desnom ljudskom oku. Gledajući ovako generisani TV sadržaj, dve-na prvi pogled identične slike pomerene po horizontali i/ili po vertikali, krajnji korisnik ne vidi oštro i jasno, iz prostog razloga što nije u mogućnosti da neposredno razdvoji slike namenje levom i desnom oku ponaosob. Iz tih razloga su napravljene takozvane 3D naočari koji predstaljaju taj ulazni filter koji će za levo oko propustiti sliku namenjenu levom a za desno oko sliku namenjenu desnom i na taj način "prevariti" ljudski mozak. Pored korišćenja pomoćnih naočara, paralelno se razvija tehnologija izrade displeja visoke rezolucije koji će omogućiti percepciju 3DHD sadržaja bez dodatnih optičkih pomagala.{mosimage}