Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

 KA-Band predstavlja frekventni opseg ili Band satelitskih komunikacionih sistema, širine 14 GHz, koji koristi frekvencije u rasponu od 26 pa do 40 GHz. Namenjen je prenosu digitalnih satelitskih signala preko veštackih satelita novije generacije koji se kreću geostacionarnom orbitom na rastojanju od 35.853 km od površine zemlje.Za satelitski prenos signala najčešce se koriste sledeci Bandovi:
* C-Band - koji predstavlja frekventni opseg izmedu 3.4 i 4.8 GHz za downlink i 5.850 do 6.425GHz za uplink;
* X-Band - koji zauzima frekventni opseg izmedu 8 i 12 GHz;
* Ku-Band - koji zauzima frekventni opseg izmedu 10.7 i 12.75 GHz za downlink i 13.75 i 14.5GHz za uplink;
* K-Band - koji zauzima frekventni opseg izmedu 18 i 26 GHz;
* KA-Band - koji zauzima frekventni opseg izmedu 26 i 40 GHz.

Osnovna prednost prenosa signala u KA-Bandu predsatvlja mogućnost korišcenja znatno šireg frekventnog opsega (14 GHz) nego što je to slučaj sa raspoloživim, a skoro već zauzetim,  kapacitetima u C i Ku Bandu. Takođe, korišcenjem standarda druge generacije i naprednih šema kodiranja i modulisanja ostvaruje se ušteda na troškovima zakupa satelitskih kapaciteta. Gledano u odnosu na preneti bit podataka, prenosom signala u KA-Bandu je moguće postići i do nekoliko puta nižu cenu.

Sa druge strane, postoje određeni nedostaci u vidu početnih troškova opreme i pouzdanosti rada. Troškovi neophodne KA-Band opreme su, u trenutku pisanja ovog teksta, znatno viši nego što je to slučaj za C i Ku Band opremu (posebno oprema namenjena predaji signala). Oprema koja se koristi u KA-Bandu podržava Adaptive Coding and Modulation (ACM),  što predstavlja važnu karakteristiku DVB-S2 standarda ali i znatno podiže njenu cenu, a neophodna je u cilju smanjenja mogućnosti gubitka prenošenih podataka. Signal na KA-Band frekvencijama je znatno osetljiviji na loše vremenske uslove, kao što su kiša ili sneg, zbog njegove veoma kratke talasne dužine. U poredenju sa signalom u Ku-Bandu, atenuacija Ka-Band signala po milimetru kiše je i do tri puta veća nego atenuacija Ku-Band signala po centimetru. Korišcenjem naprednih modulacinih šema (8PSK, 16QAM, 32QAM itd) i DVB standarda druge generacije (DVB-S2) povećava se margina šuma satelitskog signala. Ovo navodi na činjenicu da je za pouzdaniji rad neophodno koristiti znatno veće antene nego što bi to bilo potrebno ako se uzme u obzir talasna dužina signala u KA-Bandu. Veličina prijemnih antena, namenjenih prijemu signala u KA-Bandu, je nešto veća od Ku-Band antena ali je ipak i dajle daleko manjeg prečnika od antena namenjenih prijemu signala u C-Bandu. {mosimage} U slučaju fiksnih DTH usluga ili usluga prenosa podataka, veoma je komplikovano omogućiti pouzdanost u radu iznad 99%, što nam govori da je za permanentno emitovanje preko satelita, sa aspekta otpornosti na vremenske nepogode, i dalje bolji izbor emitovanje u Ku-Bandu a posebno u C-Bandu. U svakom slucaju, postoje i prednosti i mane a u kojoj meri ce ovaj frekventni opseg biti zastupljen u buducnosti ostaje da se vidi.
KA-Sat
Konkretan primer korišćenja KA-Band propusnog opsega predstavlja KA-SAT, Eutelsat-ov satelit nove generacije i visoke propusne moći koji je lansiran u novembru mesecu 2010 godine na poziciju 9 stepeni istočno. Predstavlja prvi satelit namenjen uslugama širokopojasnog interneta za teritoriju Evrope. Sa 82 spot bima koji pokrivaju po 250 km u prečniku površine zemlje i 8 zemaljskih Up-link satelitskih stanica, povezanih preko habova na određeni MPLS internet backbone, KA-SAT trenutno omogućava veće internet kapacite korisnicima dvosmernog satelitskog interneta nego bilo koji satelit u svetu. KA-SAT podržava ukupnu propusnu moć od 70 Gbps uz maksimalnih 10 Mbps u downlink-u i 4 Mbps u uplink-u po korisniku.{mosimage}

Pozicioniranost na 9 stepeni istok, potencijalnim korisnicima pruža mogućnost prijema i 1100 razlicitih DTH televizijskih kanala sa susednog satelita HOT BIRD-a pozicioniranog na 13 stepeni istok (uz korišćenje modifikovanog ili dodatnog LNB-a). Takođe je namenjen širokoj paleti profesionalnih usluga prenosa slike i podataka, od DSNG-a, preko multikast usluga kao sto su IPTV i VOD, pa do regionalnih televizija, HD digitalnih sadržaja i 3D TV-a.