Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Distribucija video sadržaja nekog TV emitera internet mrežom se ostvaruje na bazi Internet protokola pa je

teoretski moguće reći da je Internet televizija jednako IPTV-u. Iako IPTV predstavlja skraćenicu od Internet Protocol Television i u suštini predstavlja Televiziju koja se takođe distribuira mrežom na bazi internet protokola, ova dva pojma su praktično različita.

Osnovna razlika je u potencijalnom broju gledalaca distribuiranog TV sadržaja. Internet televizija ne mora biti i najčešće nije geografski limitirana, pa je pomenutim sadržajima teoretski moguće pristupiti sa bilo koje lokacije na zemaljskoj kugli, uz psedovanje PC-a (mobilnog telefona ili STB-a) i Internet konekcije (i uz uslov da nije onemogućen pristup pomenutom linku strima od strane administratora lokalne mreže). Dakle, mrežna platforma Internet TV-a je javna.   

Sa druge strane, pristup IPTV sadržajima je najčešće moguć samo u okviru geografski lokalizovanih mreža (LAN/MAN), čiji su vlasnici lokalni/regionalni interet servis provajderi (ISP), a koji su najčešće i isporučioci pomenutih sadržaja. Dakle, mrežna platforma IPTV usluga za razliku od Internet TV-a, je privatna. Osnovni razlog lokalizacije distribucije IPTV sadržaja je unapred garantovani kvalitet slike i zvuka koji zahteva, adekvatno tome, brzu mrežu. Svakom korisniku IPTV-a je neophodno obezbediti minimum 4 megabitnu konekciju za prijem digitalnog signala standardne definicije sa najbližim pristupnim serverom ne računajući pritom dodatni bandwidth za pristup internetu ili uslugu VoIP-a. Dakle, obaveza IPTV provajdera je da obezbedi maksimalno kvalitetnu distribuciju TV sadržaja do krajnjeg korisnika, a shodno tome, adekvatnu mrežnu tehnologiju i korisničku opremu, što generiše relativno visoke troškove. Iz tih razloga, IPTV usluga nije besplatna a najčešći način naplate ove usluge je mesečna pretplata.

IPTV provajderi svojim krajnjim korisnicima, preko STB-a (Set top box), nude mogućnost gledanja paketa TV programa koga čini i do nekoliko desetina različitih "živih" TV programskih sadržaja, kao i pristup velikom storage-u TV emisija, filmova ili snimljenih sportskih događaja koje korisnik može preuzeti na zahtev (Video on Demand - VOD). Renomiranost i zanimljivost ponuđenih TV programskih sadržaja, uz neizostavan tehnički kvalitet signala, povećava broj potencijalnih korisnika a samim tim i mogućnost ostvarivog finansijkog prihoda.

U slučaju Internet TV-a, distributeri pomenutih sadržaja, krajnjim korisnicima u najvećem broju slučajeva ne grantuju tehnički kvalitet. U nekim slučajevima, ne samo da se tehnički kvalitet ne može uporediti sa kvalitetom tradicionalnih zemaljskih, kablovskih ili satelitskih TV signala, već se može desiti da pojedini paketi strima, zasnovani na internet protokolu prilikom preuzimanja mogu biti i potpuno izgubljeni, što se manifestuje preskocima ili zamrznutim frejmovima u slici. Osnovni razlozi leže u različitosti korisničkih pristupnih mreža Internetu kao i u različitim performansama korisničkih računara koji se u najvećem broju slučajeva koriste za gledanje Internet TV-a.  

Što se tiče troškova, za razliku od IPTV usluge koju njeni provajderi najčešće naplaćuju krajnjim korisnicima u vidu mesečne pretplate, gedanja Internet TV sadržaja je pretežno besplatno.