Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Internet televizija ili Web TV predstavlja vrstu elektronskog masmedija u kome se ostvaruje telekomunikacijski proces između TV emitera i krajnjih korisnika preko globalne internet mreže. TV emiteri, poruku prožetu kroz video/audio sadržaj, a namenjenu širokoj Internet populaciji, namenski prilagođavaju distribuciji preko Interneta. Preciznije rečeno, video i audio sadržaji se konvertuju u formate koji su pogodniji za prenos Internet mrežom pri čemu se uzima u obzir raspoloživi Bandwidth Internet korisnika.

U tom cilju se na strani web TV emitera (u ekoderima) koriste vrlo napredne šeme kodiranja (kodeci) koje omogućavaju kompresiju SD DVI signala na vrednost od 2Mbps pa čak i do 64Kbps menjajući, pri tome, manje ili više kvalitet videa i audia. Ti isti kodeci se nalaze i na strani korisnika, sadržani u različitim vrstama dekodera.

Krajnji korisnici, za gledanje Internet videa, najčešće koriste svoje desktop ili laptop računare, ali se sve češće koriste i Mobilni telefoni koji su povezani na Internet preko brzih 3G ili 4G GSM mreža. Obzirom na činjenicu da je interesovanje za određene video sadržaje preko interneta sve veće, pojedini proizvođači uveliko proizvode STB-ove (Set Top Box) koji su namenjeni preuzimaju TV sadržaja preko mrežnih interfejsa koristeći Internet protokole. Veliki proizvođači TV aparata (sa LED, LCD ili Plazma ekranima) planiraju ili već imaju u ponudi uređaje koji pored tradicionalnih TV i DVB-T/DVB-C tjunera, imaju integrisane dekodere sa Ethernet konekcijom koji mogu, preko lokalnog rutera, da se povežu na globalnu Internet mrežu (pametni TV uređaji).
{mosimage}
Između emiterskog enkodera i korisničkog dekodera, pomenuti signal mora da prođe preko nekog (jednog ili više) servera, pri čemu neki od njih podržavaju video striming a neki ne, pa iz tih razloga možemo naprviti podelu na Internet TV sadržaje koji se na zahtev korisnika preuzimaju sa nekog servera koji ne podržava video strimig, klasičan FTP server i na one sadržaje koji se gledaju "živo" preko strim servera, tzv. Video striming.
* Progresivni Download
Ova varijanta predstavlja progresivno preuzimanje kopije video sadržaja (file-ova) sa web servera na koje ih je TV emiter prethodno upload-ovao u unapred prilagođenom formatu. Pristup ovim sadržajima i njihovo preuzimanje krajnji korisnik (Client) ostvaruje korišćenjem nekog web browser-a (HTTP protokol), posredno, preko određene Web stranice i file transfer protocol-a (FTP) uspostavljajući neku vrstu P2P konekcije, a gledanja putem prethodno instaliranog softvera za dekodovanje video sadržaja. Ovi softveri se nazivaju video player-ima a najčešći su: Windows Media Player, Real player, Quick Time Player, VLC Player, Adobe Flash Player itd.

Jedan od najpopularnijih sajtova za gledanje video file-ova na zahtev koji koristi progresivni download je YouTube. Prednost progresivnog preuzimanja video sadržaja, sa stanovišta krajnjeg korisnika, je u jednostavnosti. Prostim kiliom na link ka video file-u, počinje progresivno download-ovanje u privremene file-ove korisničkog računara, i pokretanje Flash Player Browser plgin-a koji omogućava gledanje željenog sadržaja. U koliko ga Client nema instaliranog, vrlo jednostavno se preuzima sa oficijalnog Adobe servera i što je korisniku najbitnije, besplatan je. Sa stanovišta TV emitera, prednost je u tome što ovaj format video file-ova podržavaju bilo koji Web serveri. U pitanju je takozvani Flash Live Video odnosno format file-a sa .flv ekstenzijom.

Osnovni nedostaci su to što različiti korisnici u zavisnosti od perfomansi računara, njegove udaljenosti od web servera na koji je upload-ovan video sdržaj i pristupne brzine internetu, postižu različiti stepen užitka gledajući TV sadržaje zbog njihovog različitog tehničkog kvaliteta. Sa stanovišta TV emitera, najveći nedostatak varijante prograsivnog dawnload-a je nemogućnost distribucije "živih" TV sadržaja.
* Video striming
Video striming predstavlja varijantu distribuiranja TV sadržaja internetom, zasnovanu na bazi Internet protokola (HTTP, TCP/IP, RTSP, UDP) koja ujedno otklanja glavni nedostatak progresinog preuzimanja, omogućavajući, pored preuzimanja video sadržaja na zahtev (VOD), i distribuciju "živih" TV sadržaja.  U ovoj varijanti, TV emiteri, video strimove generisane video enkoderima, u centralnim serverima pretvaraju u strim fragmenata i isporučuj ih ivičnim serverima. Pristup ovim sadržajima preko korisničkog računara se najčešće ostvaruje posredno preko određene Web stranice na kojoj se nalazi link ka strim serveru uz, naravno, prethodno instaliran video player koji podržava dekodovanje video strima (VLC Player, WMPlayer itd). Kvalitet prijemnog TV signala zavisi od bit rate-a strima kojim emiter (enkoder/server) strimuje TV sadržaj i od pristupne brzine korisnočkog računara Internetu. U praksi, ova dva uslova su najćešće u disbalansu što rezultuje lošim kvalitetom slike i zvuka, odnosno nezadovoljstvom krajnjeg korisnika. TV emiter je taj koji određuje bit rate strima uzimajući u obzir procenu o raspoloživom bandwidth-u potencijalnih gledalaca strimovanih TV sadržaja. Distribuiranje jednog strima sa jedinstvenom vrednošću izlaznog bit rate-a koji odgovara nekom proseku raspoloživih bandwidth-a potencijalnih gledalaca predstavljao je ranu fazu video striminga i možemo ga nazvati trdicionalnim strimingom.

Osnovni nedostatak tradicionalnog striminga, koji generiše nezadovoljstvo krajnjeg korisnika, ako izuzmemo mogućnost blokiranja striming protokola od strane firewall-a pojedinih LAN mreža preko kojih potencijalni korisnici imaju pristup internetu, je neusklađenost bit rate-a strima koji određuje TV emiter i clint-ove pristupne brzine internetu. Nezadovoljstvo se javlja kod svih korisnika čija pristupna brzina internetu (raspoloživi Bandwidth) nije bar približno ista sa bit rate-om strima, bilo da je ona znatno veća ili znatno manja.
* Prilagodni striming
Ovaj nedostatak je otklonjen korišćenjem prilagodnog striminga zasnovanog na bazi HTTP protokola. Naime, Web emiter svoj izlazni signal enkoduje u isto vreme u više strimova sa različitim bit rate-ovima počev od 64Kbps, preko 128Kbps, 512Kbps, pa do 1, 1.5, 2 i 3Mbps, pri čemu svaki korisnik u zavisnosti od svog raspoloživog pristupa Internetu (Bandwidth), od ivičnog servera preuzima optimalno prilagođen strim. Činjenica da je zasnovan na HTTP protokolu, za razliku od od strimova na bazi UDP protokola koji su često blokirani, prilagodnom strimingu je  omogućen nesmetani transport kroz veliku većinu Firewall-a. Ove prednosti omogućavaju gledanje Internet TV sadržaja preko Laptop i Desktop računara, STB-ova i pametnih mobilnih telefona i TV, velikom broju korisnika povezanih na globalnu Internet mrežu.