Ocena korisnika:  4 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivna
 

HFC (Hybrid Fiber/Coax) tehnologija se odnosi na bilo koju mreznu konfiguraciju, namenjenu distribuiranju različitih TV i Internet servisa, koja je izgrađena u kombinaciji optičkih vlakana i

koaksialnih kablova. Najčešće korisnike ove vrste tehnologije predstavljaju kompanije (KDS provajderi) koje se bave distribucijom kablovske televizije i interneta veoma velikom broju korisnika, udaljenim desetinama kilometara od Headenda. Mreže izgrađene na principu HFC tehnologije sa svojim karakteristikama su idealan izbor za istovremeni prenos analognih i digitalnih servisa uz brzine prenosa podataka čak i do nekoliko Giga bita u sekundi (Gbps).

Sa slike se moze videti da se HFC mrežna arhitektura sastoji od Backbone-a na bazi vlakna, povezanog preko optičkog čvora na koaksialnu mrežu. Topologija ovog dela HFC mreže, za koji se može reći da predstavlja primarni deo distributivne mreže, je po principu zvezde. Optički čvor predstavlja interfejs koji povezuje upstream i downstream signale koji prelaze iz mreže optičkih vlakana u koaksialnu mrežu i obrnuto. Koaksialni deo HFC mreže, za koji se može reći da predstavlja sekundarni deo distributivne mreže, koristi topologiju razgranatog stabla. Pretplatnici kablovske televizije, sa jedne strane, su povezani na koaksialni deo HFC mreže preko specijalizovanih pasivnih uredaja nazvanih Taps-ovima (otcepnicima) ili u nekim slučajevima pasivnim razdelnicima. Sa druge strane, optički čvorovi distribuiraju signale preko koaksialnog kabla, aktivnih pojačavačkih uređaja i pasivnih otcepnika (Taps-ova) do krajnjih korisnika. Pretplatnici koji pored kablovske televizije koriste i kablovski internet na HFC mrežu su povezani preko kablovskih modema i pasivnog razdelnika koji deli jedan koaksialni priključak na dva: jedan koaksialni kabl za povezivanje TV aparata a drugi za povezivanje kablovskog modema, a preko njega PC-a ili lokalnog rutera. Kablovski provajderi koji korisnicima isporučuju TV signal u digitalnom obliku, pored već pomenutog, korisnicima isporučuju i digitalne prijemnike (Set-Top Box-ove) koje povezuju na TV prijemnike.