Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Usled stalnog povećanja broja TV stanica koje emituju signal preko satelita, kao i postepenim prelaskom na emitovanje televizije visoke definicije (HDTV ),

javila se potreba za efikasnijim i jeftinijim prenosom signala preko postojećih satelitskih transpondera. Tako je razvijen DVB-S2 standard koji redukuje širinu kanala potrebnu za prenos signala, a samim tim donosi uštede u novcu TV emiterima i provajderima satelitskih TV kanala.

DVB-S2 je novi standard koji potiskuje DVB-S i DVB-DSNG standarde. Kanalsko kodovanje i modulacijski sistemi obezbeđuju spektralnu efikasnost koja je veoma blizu Shannon-ovoj granici. DVB-S2 omogućava uštedu propusnog kanala i do 30%. Faktori koji utiču na pogodnosti ovog standarda su:

  - QPSK, 8PSK, 16APSK i 32APSK modulacijske šeme koje se mogu koristiti u nelinearnim satelitskim transponderima dovedenim na ivicu zasićenja;
  -  Kodni odnos rangiran od 1/4 do 9/10;
  -  Izbor različitog faktora zaobljenja: 0.2, 0.25 i 0.35;
  - Koristi veoma moćnu šemu korekcije (FEC), dozvoljava ostvarenje odličnih performansi u blizini visokog nivoa šuma i smetnji;
  - Novo adaptivno kodovanje i modulacija obezbeđuje različite zaštite od greške i modulacije za izabrane komponente servisa i transportne strimove.
  - DVB-S2 omogućava da više od jednog transportnog niza bude emitovano na istom nosiocu, gde svaki niz koristi najpogodniju modulacijsku šemu.

Na sledećem primeru pokazaćemo kolika je ušteda spektra kada se koristi DVB-S2 umesto DVB-S:

Ako jedan DSNG sistem za emitovanje signala koristi kanal širine 6 MHz, bitska brzina mu je 6.8 Mbps, koristeći DVB-S QPSK modulaciju, 7/8 FEC i 0.35 faktor zaobljenja. Zahtevani odnos C/N je 8.176 dB. Nadogrdnjom na DVB-S2 stsndard uštedećemo širinu kanala potrebnu za prenos istog signala. Koristeći 8PSK modulaciju, 2/3 FEC i 0.2 faktor zaobljenja, na istom nosiocu, zahtevana širina kanala je 4.5 MHz. Odnos C/N za ovaj scenario je 7.92 dB, ispod 8.176 dB za DVB-S.

Ovo pokazuje da je ušteda kanala 25% u odnosu na 6 MHz potrebnih za DVB-S standard.

Zakupom spektra širine 18 MHz radiodifuzer može emitovati tri kanala od po 6 MHz koristeći DVB-S standard, dok prelaskom na DVB-S2 standard na istoj širini spektra može emitovati četiri kanala od po 4.5 MHz. Ovo je glavna prednost DVB-S2 standarda,  jer nam zakup manje širine spektra donosi velike novčane uštede.