Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Satelitske smetnje su rastući problem koji utiče na sve komercijalne satelite i njihove korisnike. Osnovni uzrok je u velikom broju emisionih antena usmerenih prema satelitima, uključujući i svuda prisutne VSAT stanice. Sa povećanjem broja emitera, povećava se i broj smetnji.


Kategorije satelitskih smetnji

Uzroci satelitskih smetnji mogu se generalno svrstati u tri kategorije:

  -  ljudska aktivnost,

  -  kvar na opremi,

  -  frekvencijski spektar.

Smetnje koje čovek prouzrokuje mogu biti namerne i nenamerne. Primer namernih smetnji je neovlašceno korišcenje satelitskog opsega od strane pirata ili zlonamerno ometanje saobraćaja. Primeri nenamernih smetnji uključuju pristup pogrešnom satelitu (nije pronađen pravi satelit), dizanje signala sa pogrešnom polarizacijom ili emitovanje na pogrešnoj frekvenciji. Smetnje prouzrokovane ljudskom greškom su generalno slučajne i često mogu biti brzo otklonjene, narocito u slučajevima kad je pristup satelitu koordinisan od strane satelitskog kontrolera u komunikaciono-kontrolnom centru (teleportu). Namerne smetnje se obično teže iskorenjuju.

Smetnje prouzrokovane kvarom na opremi su bile u porastu tokom poslednje dekade. Kako je rečeno ranije, osnovni uzrok ovoga je dramatično povećanje broja emisionih antena širom sveta, posebno, malih VSAT stanica opremljenih sa veoma jeftinom i neprofesinalnom opremom. Mnoge od smetnji primećene na komercijalnim satelitima su prouzrokovane nekom vrstom kvara na zemaljskoj opremi.

Smetnje prouzrokovane "prenatrpanim" frekventnim spektrom su takođe u porastu. Kako se zahtev za spektrom povećava zajedno sa brojem novih komunikacionih servisa, takmičenje za dostupni spektar je napeto. Satelitsko emitovanje može biti ometano od različitih zemaljskih izvora smetnji. Primeri uključuju zemaljske bežične servise, mikrotalasne linkove i različite radarske sisteme.