Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

HDMI (High Definition Multimedia Interface) je elektronski standard koji je široko prihvaćen od strane proizvođača digitalne opreme. HDMI omogućava povezivanje i prenos video i audio sadržaja visoke definicije između uređaja za reprodukciju ili prijemnika i displeja.

Uređaji kao što su: DVD plejeri, satelitski prijemnici, HD prijemnici, kablovski prijemnici pa čak i personalni racunari povezuju se sa LCD displejima, plazma displejima preko HDMI interfejsa. HDMI koristi postojeću DVI (Digital Video Interface) arhitekturu i dodaje mogućnost za prenos HD audio i video signala. Interfejs daje nekomprimovani digitalni video signal i propusni opseg od 5 GB/s preko jednog malog konektora. Pored toga, HDMI omogućava komunikaciju između izvora više signala i digitalne televizij.
 
HDMI koristi serijski interfejs velike brzine za slanje podataka u prijemnik. Amplituda signala je +3.3 V, impedansa 50 Oma, nominalna promena amplitude je 500 mV (od +2.8 V do +3.3 V). Postoji ograničenje dužine kabla kod HDMI-a. Neki korisnici su otkrili da se performanse signala degradiraju na dužini kabla od 5 metara. Međutim, HDMI Web sajt osporava ovo ogranicenje od 5 metara, jer je HDMI tehnologija dizajnirana da koriristi standardne bakarne kablove za veće dužine. Kabl sa HDMI konektorom prikazan je na slici.{mosimage}
 
Postoje tri razlicita tipa HDMI konektora, svi različite veličine. Tipovi konektora su sledeci:

TIP A-standardni sa 19 pinova koji je sada norma (slika 2.)

 


TIP B-veci sa 29 pinova za dvostruku vezu (kompatibilan sa DVI-D). Nije momentalno u upotrebi i ne očekuje se da bude uveden.


TIP C-poslednji dodatak u HDMI porodici, skoro je za 1/2 manji od konektora Tipa A. Pogodan  je za prenosive HD uredaje i čak je sposoban da podržava novu HDMI 1.3 specifikaciju (slika 3.)Od prvog uvodenja HDMI interfejsa 2002. godine pa do danas, razvijene su razlicite verzije ovog standarda:
 
HDMI 1.0 - realizovan u decembru 2002. godine, maksimalna brzina 4.0 Gbps, podržava 165 Mpixels/s nekompresovanog videa i 8 audio kanala od 192kHz/24-bita.

HDMI 1.1 - realizovan u maju 2004. godine,dodata podrška za DVD audio.

HDMI 1.2 - realizovan u avgustu 2005. godine, povećana podrška za PC aplikacije, dodata RGB podrška za PC monitore, odobrena upotreba konektora tipa A za PC upotrebu.

HDMI 1.3 - realizovan u junu 2006. godine, proširen propusni opseg na 340 MHz, ili 10 Gbps. Dodata i nova osobina u displejima "lip sync" korekcija (eliminiše asinhronitet slike i zvuka). Uvodi se novi "Tip C" mini konektor za upotrebu kod prenosnih AV uredaja.

U tabelama ispod date su veličine propusnog opsega i bitske brzine za pojedine verzije HDMI-a, kao i pregled određenih formata i njihovih protoka.{mosimage}
 
Jedan od mogućih načina povezivanja kucnih AV uređaja pomoću HDMI-a dat je na sl. slici.{mosimage}

Prednosti HDMI-a u odnosu na postojeće analogne interfejse kompozitni i S-video su sledeći:

    - HDMI prenos nekompresovanog digitalnog audia i videa daje jasniju sliku višeg kvaliteta.
    - niska cena HDMI-a obezbeđuje kvalitet i funkcionalnost
    - podržava viđe audio formata,od stereo zvuka do višekanalnog saraund
    - HDMI kombinuje video i multikanalni audio u jedan kabal i eliminiše kompleksnost i konfuziju
      kod upotrebe više kablova u A/V sistemu.
    - HDMI podržava komunikaciju između izvora video signala i DTV-a.