Ocena korisnika:  3 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je osnovni komunikacijski jezik ili protokol koji se koristi na Internetu. Takođe može biti korišćen kao komunikacijski protokol u privatnim mrežama kao što su Intranet i Ekstranet . Kada uspostavite direktan pristup Internetu, Vaš kompjuter već ima kopiju TCP/IP programa, baš kao i svaki drugi kompjuter kome možete poslati poruke ili od koga možete dobiti informacije.


TCP/IP je dvoslojni program. Viši sloj je Transmission Control Protocol (TCP) upravlja sklapanjem poruke ili fajla u manje pakete koji se prenose preko Interneta i primaju od strane TCP sloja koji rasklapa pakete u originalnu poruku ili fajl. Niži sloj, Internet protokkol (IP), rukovodi delom namenjenom adresiranju za svaki paket tako da im omogućava da stignu tačno na zadato odredište. Svaki gateway kompjuter na mreži proverava te adrese kako bi saznao gde da prosledi poruku. Čak iako su pojedini paketi iste poruke rutirani drugačije od ostalih, oni će biti rasklopljeni na odredištu.

Za TCP/IP se može reći da predstavlja klijent-server model komunikacije po kome se zahtevi kompjutera korisnika (klijent) prosleđuju drugom računaru na mreži (serveru). TCP/IP komunikacija je prevashodno point-to-point komunikacija,što znači komunikacija sa jedne tačke, odnosno host kompjutera, u mreži ka nekoj drugoj tački ili drugom host kompjuteru.

TCP/IP protokol predstavlja polaznu osnovu za uspostavljanje viših slojeva aplikativnih protokola koji se koriste na Internetu. Najzastupljeniji su World Wide Web (WWW )- Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP), Telnet (Telnet) kojim se omogućava logovanje na udaljeni kompjuter i Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Ovi i ostali protokoli su najčešće spakovani sa TCP/IP - om u obliku povorke.

Korisnici ličnih računara sa analognom telefonsko - modemskom konekcijom, na Internet obično "izlaze" kroz Serial Line Internet Protocol (SLIP) ili Point-to-Point Protocol (PPP). Ovi protokoli se enkapsuliraju ("Učauruju") IP paketima kako bi mogli bit poslati preko dial up telefonske konekcije kroz telefonske parice javne telefonske mreže, i tako pristupe željenom web sadrzaju.   

Protokoli slični TCP/IP protokolu, kao što je User Data Protocol (UDP), se koriste umesto TCP - a za posebne namene. Pored UDP-a u mrežnim host računarima često korišćeni protokoli za razmenjivanje ruter informacija su: Internet Control Message Protocol (ICMP), Interior Gateway Protocol (IGP), Exterior Gateway Protocol (EGP) i Border Gateway Protocol (BGP).