Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

MPEG-2 standard specificira tri tipa povorki:

– osnovne povorke video, audio  i drugih vrsta podataka,


– programska povorka (koristi se u okruženjima gde nema uticaja smetnji),
– povorka za prenos (koristi se gde je prenosni medijum sklon smetnjama).

Na slici 1. data je osnovna blok-šema MPEG-2 sistema.
{mosimage}  
Paketi osnovnih povorki

Paket osnovne MPEG-2 povorke sastoji se od fiksnog startnog koda, identifikacije povorke koja određuje vrstu prenošene poruke (audio, video ili neki drugi podaci), podataka o dužini paketa, podataka o potrebnoj veličini bafera u dekoderu, opcionog polja za zaglavlje i od bajtova sa podacima.
Povorka bita video-signala

Na slici br. 2 data je struktura povorke bita video-signala.
Sekvenca zaglavlja sadrži kod sekvence zaglavlja, podatak o horizontalnoj veličini slike, podatak o vertikalnoj veličini slike, informaciju o odnosu širina/visina slike, kod učestanosti ponavljanja slike, vrednost binarnog protoka, marker, veličinu bafera.

{mosimage} Dodatni i korisnički podaci daju informacije o proširenju kvantizacione matrice, dodatnom startnom kodu, formatu video signala, primarnim bojama i karakteristikama prenosa. Zaglavlje grupe slika sadrži startni kod grupe slika kao i vremenski kod.

Zaglavlje slike počinje startnim kodom, a nastavlja se podacima koji govore o privremenoj referenci i kašnjenju.

Iza zaglavlja slike nalaze se informacije o dodatnom kodovanju slike, a zatim ide sadržaj slike. Na kraju se nalazi sekvenca završnog koda.
Povorka bita audio-signala

Na slici br. 3 data je struktura povorke bita audio-signala. Zaglavlje čine sinhronizaciona reč, identifikacioni bit, oznaka nivoa, zaštitni bit, indeks binarnog protoka, kao i učestanost odmeravanja.
{mosimage}  
Iza zaglavlja sledi 16 bita koji su namenjeni otklanjanju greške, a zatim slede audio-podaci. Iza audio-podataka šalje se višekanalni dodatak, a zatim idu pomoćni podaci.
Programska povorka

Jedan paket MPEG-2 programske povorke sadrži jedan ili više paketa osnovnih povorki, koji imaju zajedničku vremensku bazu. Programska povorka se sastoji od zaglavlja iza koga slede paketi osnovnih povorki (audio, video, podaci) i na kraju niz bita koji označava kraj programske povorke. U zaglavlju su sadržane informacije o startnom kodu, identifikaciji paketa, vremenskoj referenci kao i o binarnom protoku.
Povorka za prenos

Paket povorke za prenos sadrži jedan ili više paketa osnovnih povorki sa jednom ili više nezavisnih vremenskih baza. MPEG-2 povorka za prenos (transportni paket) sastoji se od zaglavlja i multipleksa paketa osnovnih povorki. Osnovni paketi su grupisani po servisima, pri čemu jedan servis predstavlja multipleksirane video, audio i druge podatke koji čine jednu programsku celinu. MPEG-2 transportni paket, koji sadrži jedan ili više servisa, prenosi se kroz jedan fizički kanal bilo da se radi o prenosu preko satelita ili kablovskim sistemom.