Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

IInternet, koji se ponekad jednostavno naziva Net, predstavlja globalni sistem mreža kompjutera, odnosno mreža na koju su povezane sve trenutno postojeće javne telekomunikacione mreže, na principima jedinstvenog logičkog sistema adresiranja zasnovanog na TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokolima i njihovim proširenjima. Drugim rečima, svaki kompjuter povezan na Internet, u koliko ima ovlašćenja, može dobiti informacije od bilo kog drugog kompjutera na Internetu.

Na bazi internet protokola zasnivaju se i modifikacije Interneta, Intranet i Ekstranet.

Internet je uspostavljen 1969 godine od strane Advanced Research Projects Agency (ARPA) Vlade Sjedinjenih Američkih Država i tada je nazvan ARPANET. To je bio projekat koji je u početku trebao kreirati mrežu čija je svrha bila da omogući komunikaciju kompjutera jednog univerziteta sa kompjuterima ostalih univerziteta u cilju istraživanja.

Danas je Internet javna, kooperativna, samo-uspostavljiva i nadogradiva olakšica namenjena komunikaciji u cilju boljeg i bržeg informisanja, dostupna stotininama miliona ljudi širom sveta. Globalna banka bitnih i manje bitnih informacija, iz najrazličitijih oblasti: politike, kulture, nauke, ekonomije, mode, sporta idr. Zbog toga ga često i nazivaju "morem informacija". Internet nudi široku lepezu servisa: www, e-mail, Internet Relay Chat (IRC), FTP, Telnet, VoIP, IPTV, e-banking, e-commerce i mnoge druge servise.

Najzastupljeniji Internet servis je "World Wide Web" čija je skraćenica "www" ili jednostavno "web". Izgradjen je na bazi "hiperteksta" (HTTP Protokol) gde su dokumenti povezani vezama, tako da tesktovi ukazuju jedan na drugi. Za pretraživanje hiperteksta, pored posedovanja računara, uz ovlašćenja odabranog Internet Servis Provajdera (ISP), konektovanog preko "Local Area Network-a (LAN)" ili "Dial-up-a" na Internet, potrebno je posedovanje Brouser software-a (programa pretraživača) Mozzila Firefox, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator ili Opera. Metod pristupa podacima na Web-u je drugačiji od čitanja knjige, jer nas ona navodi da tekst čitamo po redu kako su strane i poglavlja u njoj napisane. Za razliku od linearnog pristupa u knjizi, hipertekst se čita interaktivnim i spontanim šetanjem (popularno rečeno, jedrenje ili "Net surfing") kroz sadržaje Web strana. Takođe Web dokumenti pored teksta sadrže i slike koje su često pokretne, šeme, audio i video zapise što "surfovanje" čini zanimljivijim nego što je čitanje knjige.

Kompjuter na mreži koristi poseban protokol, Hypertext Transmission Protocol (HTTP), da bi dobio dokument sa drugog računara. Svaka strana na WWW ima svoju jedinstvenu adresu, koja se zove Uniform Resource Locator (URL), kao na primer: http://www.topip.rs.   

Pored pretraživanja bogate banke informacija preko softwera pretraživača, jedna od najzastupljenih aplikacija na Net-u je elektronska pošta (e-mail) koja je kod većine korisnika potpuno zamenila poštansku uslugu kratkih pisanih transakcija (poštansko pismo). U savremenom svetu, prava je retkost dobiti vizit kartu koja pored telefonskog broja i broja faksa ne sadrži i E-mail adresu što nas lako navodi na zaključak da se dobar deo poslovne ali i privatne komunikacije obavlja na ovakav način. Sama primena E-maila, je danas sasvim pojednostavljena pri čemu većina programa (mailera) ima krajnje jednostavan, uglavnom sličan, sematizovan pristup bez obzira na kojem operativnom sistemu računar radi. Internetom je moguća takozvana živa (Real-time) konverzacija između dva ili više računara korišćenjem Internet Relay Chat-a (IRC).