Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Firewall je set srodnih programa, lociranih na mrežnom Gateway serveru koji štiti izvore privatne mreže od korisnika ostalih mreža. (Termin takođe podrazumeva bezbedonosnu polisu osiguranja koja je iskorišćena sa programima.)

Preduzeće sa Intranet om, koje omogućava svojim radnicima pristup široj mreži, Internet u, koriste Firewall u cilju sprečavanja stranih lica da neovlašćeno pristupaju njihovim privatnim podatcima, kao i da kontrolišu kojim spoljnim izvorima korisnici imaju pristup.

U osnovi, Firewall radeći neposredno sa ruter programom, ispituje svaki mrežni paket u cilju određivanja da li da ga propusti napred prema zadatoj destinaciji. Firewall takođe uključuje, odn. radi sa "proxy" serverom koji pravi mrežne zahteve u korist korisničkih radnih stanica. Češto je instaliran u posebno dizajniranom kompjuteru, odvojenom od ostatka mreže tako da nema mogućnosti za direktan ulazni pristup ka izvorima privatne mreže.
 
Postoje brojne Firewall metode filtriranja. Jedna od jednostavnijih je filtriranje kojim se insistira na potvrdi da zahtev dolazi od prihvatljivog (prethodno identifikovanog) "domain name" i Internet Protokol adresama. Za mobilne korisnike, Firewall omogućava daljinski pristup privatnoj mreži pomoću upotrebe sigurnosnih procedura za prijavu (Logon) i sertifikatima autentičnosti.   

Brojne kompanije se bave proizvodnjom Firewall proizvoda. Osnovne karakteristike koje su podrazumevane skoro kod svih uključuju registrovanje i izveštavanje, odnosno, automatsko upozoravanje prilikom pojave napada kao i grafički korisnički interfejs za kontrolisanje Firewall-a.

Ime za sigurnosni kompjuter potiče od termina "firefighting" (borba sa vatrom), koji je bio njegov originalni naziv. U "firefighting"-u, Firewall (vatreni zid) predstavlja barijeru postavljenu u cilju zaštite od vatre.