Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Digital Video Broadcasting (DVB) je komplet internacionalno prihvacenih otvorenih standarda za digitalnu televiziju. DVB standardi su postavljeni od strane DVB Projekta , industrijskog konzorcijuma sa više od 270 članova, i oni su objavljeni od strane JTC-a (Mešoviti Tehnički Komitet), ETSI-a (Evropski Institut za Telekomunikacione Standarde) i EBU-a (Evropska Radiodifuzna Zajednica).

Familiju DVB standarda čine: za satelit (DVB-S, DVB-S2 i DVB-SH); za kabl (DVB-C); zemaljsku televiziju (DVB-T , DVB-T2);

i digitalnu televiziju za mobilne uredjaje (DVB-h, DVB-SH). Ovi standardi definišu fizičke nivoe i nivoe povezivanja podataka distribucionog sistema. Distribucioni sistemi se uglavnom razlikuju po korišćenim modulacijskim šemama i kodovima za korekciju greške. DVB-S koristi QPSK , 8PSK ili 16-QAM modulaciju. DVB-S2 koristi QPSK , 8PSK , 16APSK ili 32APSK. DVB-C (VHF/UHF) koristi QAM:16-QAM, 64-QAM, 128-QAM ili 256-QAM.{mosimage}
DVB-S
DVB-S standard je namenjen da obezbedi Direct-To-Home (DTH ) servise za korisničke prijemnike (STB), isto kao i zajedničke antenske sisteme i HEADEND-ove kablovskih televizija. DVB-S je pogodan za upotrebu na različitim propusnim opsezima satelitskih transpondera i kompatibilan je sa MPEG 2 standardom za kompresiju kodovanih TV servisa. Ovaj standard definiše određene šeme za kodovanje i modulaciju. DVB-S sistem određuje korišćenje QPSK modulacije sa različitim alatima za kanalno kodovanje i korekciju greške .

Sistem satelit-zamlja traži demodulaciju niskog praga i dobar odnos signal-šum, tako da jedino QPSK modulacija moze biti korišćena. DVB-s standard koristi različite nivoe korekcije greške (FEC) za veoma jaku zaštitu protiv bilo koje vrste greške. FEC sadrži Reed Solomon kodovanje i dodatno konvoluciono kodovanje sa interlivingom.