Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Direct to home (DTH) predstavlja telekomunikacionu uslugu kojom DTH provajder (davaoc  DTH usluge) vrši distribuiranje određenog paketa kriptovanih (skremblovanih) TV programa posredstvom satelita do krajnjih korisnika (korisnik DTH usluge) uz adkvatnu novcanu naknadu. DTH provajder predstavlja davaoca usluge,

koji sa TV emiterima, kao proizvođačima TV programskog sadržaja, treba da ima ugovore o međusobnim pravima i obavezama. Sa aspekta krajnjeg korisnika, za korišćenje DTH usluge, pored posedovanja kompleta prijemne opreme, neophodno je i posedovanje validnog ugovora kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze sa DTH provajderom.
Gledano sa tehničkog aspekta DTH usluga se odvija u telekomunikacijskom sistemu koji se  sastoji iz:
1.     DTH Headend-a;
2.     prenosnog medijuma – satelita;
3.     prijemnog dela sistema – Korisničkog kompleta prijemne opreme.

DTH Headend predstavlja centralni deo DTH sistema i obavlja sledeće funkcije:
1.    prima sve TV programske sadržaje putem kontribucionih prenosnih veza od različitih TV emitera;
2.   primljene a ne enkodovane signale pretvora u MPEG2 ili MPEG4 ASI strimove a  zatim ih sve multipleksira u cilju zauzimanja što manjeg propusnog opsega (Bandwidth-a) i smanjenja troškova distribucije;
3.   kompletan multipleks ASI strimova kriptuje u cilju zaštite TV programskog sadržaja od neovlašćenog gledanja određenim sistemom zaštite (Irdeto, Viaccess, Videoguard, Betacript, Criptoworks, Nagravision, Mediaguard, Conax, Power wu itd.);
4.    kriptovani strim moduliše QPSK ili 8PSK modulatorima, konvertuje na Up-link frekvenciju, pojačava TWTA ili SSPA pojačavačima snage i na kraju ga emituje preko stelitske predajne antene ka satelitu.

Kriptovani paket TV signala emitovan predajnim antenskim stepenom se direktnim satelitskim linkom prenosi do zakupljenog satelitskog transpondera, konvertuje na downlink frekventcije i emituje nazad ka zemlji putem više širokopojasnih bimova koji omogućavaju veoma veliku teritorijalnu pokrivenost (najčešće kontinentalnu a često i interkontinentalnu).
 
Za prijem kriptovanog paketa TV programa potrebno je posedovanje kompleta korisničke opreme, koju korisnik najčešće dobija na korišćenje od DTH provajdera. Komplet korisničke opreme podrazumeva sledeće:
1.    prijemnu satelitsku antenu sa LNB konvertorom koja treba da bude usmerena ka satelitu preko koga se i emituju pomenuti TV programi;
2.    digitalni satelitski risiver ili Set top box (STB) koji ima predviđen slot za Smart card (pametnu karticu);
3.    autorizovanu pametnu karticu kojom se dekriptuju pomenuti TV programi.