Ko je on line

We have 49 guests online
DSNG
DVB-DSNG
Written by Rade Marinkovic   
Monday, 27 October 2008 01:12
DVBDSNG Performanse Digital Satellite News Gathering (DSNG) - prikupljanje vesti posredstvom satelita je sistem za prenos tačka-tačka (Point to Point) ili tačka-više tačaka (Point to Multipoint), postavljen kao fiksni ili prenosni uplink(DSNG vozilo , Fly Away) i prijemna stanica, koji nije namenjen za prijem opštoj populaciji...
Last Updated on Sunday, 27 February 2011 12:26
Read more...
 
BER
Written by panta   
Friday, 04 July 2008 19:09
BER  BER (Bit Error Rate) predstavlja broj bitova grške za koje postoji verovatnoća da će se pojaviti u toku prenosa digitalnog signala. Digitalni signal predstavlja povorku logičkih nula i jedinica pri čemu prilikom njegovog prenosa od predajnika do prijemnika, kroz određenu sredinu  a usled smetnji odnosno šuma koji ta sredina unosi, može doći do pojave greške tako da se poslata logička 0 može primiti kao logička jedinica i obrnuto...
 
Last Updated on Wednesday, 11 January 2012 01:51
Read more...
 
DSNG Sistem
Written by panta   
Thursday, 03 July 2008 23:51

dsng vozilo

 

DSNG (Digital Satellite News Gathering) predstavlja telekomunikacijski sistem za prikupljanje vesti, njihovo konvertovanje u signal digitalnog formata  i prenos posredstvom satelita. Gledano kroz istorijat razvoja televizije prikupljanje vesti posredstvom satelita predstavlja logički dodatak elektronskom prikupljanju vesti (ENG) i potrebi da se prikupljene vesti sa udaljenih lokacija na terenu dopreme do TV emitera u što kraćem vremenskom periodu u cilju postizanja ekskluzivnosti a samim tim i uvećanja gledanosti televizijskog sadržaja.
Last Updated on Monday, 05 February 2018 13:12
Read more...
 
Prijem satelitskog TV signala
Written by Rade Marinkovic   
Saturday, 21 June 2008 01:49
 Elementi za prijem satelitskih programa uključuju satelitsku antenu i niz drugih komponenata u lancu prijemnog satelitskog sistema, sve do samog televizijskog prijemnika. Osnovne komponente sistema za prijem satelitskih signala su: 
Last Updated on Thursday, 10 March 2011 10:46
Read more...
 
C i Ku Band
Written by Rade Marinkovic   
Saturday, 14 June 2008 13:52
Satelitski Bandovi  Osnovni kriterijumi izbora frekvencija za satelitske i ostale komunikacijske službe vezani su za dva aspekta. Upotrebljavana frekvencija mora da obezbedi najmanje smetnje drugim službama koje se tim frekvencijama ili područjima koriste, i s druge strane stoji i zahtev da se koriste frekvencije koje su fizički i tehnički pogodne za tu vezu. 

Last Updated on Tuesday, 08 March 2011 17:08
Read more...
 
«StartPrev123NextEnd»

Page 2 of 3