Ko je on line

We have 44 guests online
DSNG
Karakteristike satelitskih signala
Written by Rade Marinkovic   
Saturday, 14 June 2008 13:39
Signali sa satelita prenose se u mikrotalasnom području, koje za televizijske programe obuhvata opseg od oko 3 do 20 GHz. Jedna od osnovnih osobina elektromagnetnih talasa je pravolinijsko prostiranje, što znači da se oni mogu prostirati između dve tačke, među kojima postoji optička vidljivost. Zbog toga se u nekoj tački na Zemlji mogu primati samo signali sa onih satelita koji se nalaze u vidnom polju...
Last Updated on Thursday, 10 March 2011 10:53
Read more...
 
Istorijat satelitskog prenosa signala
Written by Rade Marinkovic   
Friday, 13 June 2008 12:20
Prenos informacija na daljinu vrši se pomoću različitih komunikacionih sistema. Prenosni medijum može biti ili slobodni prostor ili neka materijalna struktura. Pred komunikacione sisteme u prošlosti, a i danas, stalno su se nametali isti zahtevi, koji bi se mogli sažeti u sledeća dva:
 
– ostvariti prenos što vece količine informacija,
– ostvariti što vece rastojanje izmedu direktnih komunikacionih učesnika.
Up Link Satelitska antena

Last Updated on Tuesday, 12 July 2011 15:42
Read more...
 
«StartPrev123NextEnd»

Page 3 of 3