Ko je on line

We have 11 guests online
KA Band
Written by GiPi   
Saturday, 05 March 2011 02:00
Article Index
KA Band
Page 2
All Pages
KA Band spotbimovi  KA-Band predstavlja frekventni opseg ili Band satelitskih komunikacionih sistema, širine 14 GHz, koji koristi frekvencije u rasponu od 26 pa do 40 GHz. Namenjen je prenosu digitalnih satelitskih signala preko veštackih satelita novije generacije koji se kreću geostacionarnom orbitom na rastojanju od 35.853 km od površine zemlje...


Last Updated on Thursday, 09 June 2011 22:05