Ko je on line

We have 17 guests online
C i Ku Band
Written by Rade Marinkovic   
Saturday, 14 June 2008 13:52
Article Index
C i Ku Band
Page 2
All Pages
Satelitski Bandovi  Osnovni kriterijumi izbora frekvencija za satelitske i ostale komunikacijske službe vezani su za dva aspekta. Upotrebljavana frekvencija mora da obezbedi najmanje smetnje drugim službama koje se tim frekvencijama ili područjima koriste, i s druge strane stoji i zahtev da se koriste frekvencije koje su fizički i tehnički pogodne za tu vezu. 


Last Updated on Tuesday, 08 March 2011 17:08