Ko je on line

We have 14 guests online
OSI referentni model
Written by GiPi   
Saturday, 21 March 2009 23:02
Article Index
OSI referentni model
Page 2
All Pages
OSI model  OSI (Open Systems Interconnection) predstavlja referentni model koji je namenjen opisu prenosa podataka između dve tačke (čvora) telekomunikacione mreže. Njegova namera je da korisnicima i proizvođačima telekomunikacione opreme ukaže na specificirane  okvire kojih bi se trebali pridržavati sa ciljem da oprema, koju nameravaju da implementiraju, bude kompatibilna sa opremom ostalih proizvođača i primenjljiva u telekomunikacionim mrežama širom sveta...


Last Updated on Saturday, 18 June 2011 19:52