Ko je on line

We have 19 guests online
DOCSIS
Written by GiPi   
Tuesday, 20 January 2009 03:53
Article Index
DOCSIS
Page 2
All Pages
DOCSIS i njegova evropska varijanta EuroDOCSIS predstavljaju skraćenicu od engleskih reči Data over Cable Service Interface Specification. To su standardi na kom su bazirane dvosmerne HSD (High Speed Data) mreže, takozvani KDS sistemi. Preciznije rečeno, DOCSIS definiše modulacione tehnike kojima se obavlja modulisanje analognog signala digitalnim podacima i na taj način omogućava istovremeni prenos digitalnih podataka i analognih televizijskih sadržaja preko kablovsko distributivne mreže...

Last Updated on Sunday, 08 August 2010 01:15