Ko je on line

We have 7 guests online
Konvoluciono kodiranje
Written by Rade Marinkovic   
Sunday, 23 November 2008 00:17
Article Index
Konvoluciono kodiranje
Page 2
All Pages

Digitalni komunikacijski sistemi su podlo┼żni smetnjama tj. uticaju šuma. Da bi se u prenosnom medijumu eliminisao uticaj smetnje vrši se zaštitno FEC (engl. Forward Error Correction) kodovanje. Kao spoljašnji koder koristi se Reed-Solomon koder.


Last Updated on Tuesday, 02 December 2008 02:52