Ko je on line

We have 13 guests online
Istorijat satelitskog prenosa signala
Written by Rade Marinkovic   
Friday, 13 June 2008 12:20
Article Index
Istorijat satelitskog prenosa signala
Page 2
All Pages
Prenos informacija na daljinu vrši se pomoću različitih komunikacionih sistema. Prenosni medijum može biti ili slobodni prostor ili neka materijalna struktura. Pred komunikacione sisteme u prošlosti, a i danas, stalno su se nametali isti zahtevi, koji bi se mogli sažeti u sledeća dva:
 
– ostvariti prenos što vece količine informacija,
– ostvariti što vece rastojanje izmedu direktnih komunikacionih učesnika.
Up Link Satelitska antena


Last Updated on Tuesday, 12 July 2011 15:42