Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Razvojem tehnike digitalnog prenosa signala putem satelita ukazala se potreba za efikasnijim načinom višestrukog pristupa satelitu. Pošto je tadašnja FDMA imala nedostataka, razrađeni su postupci višestrukog pristupa satelitu na bazi vremenske raspodele (TDMA).
Višestruki pristup na bazi vremenske raspodele (TDMA) je protokol u kojem više zemaljskih stanica u satelitskoj komunikacijskoj mreži koristi jedan nosilac za emitovanje preko svakog satelitskog transpondera na bazi vremenske raspodele. Sve stanice koje rade na istom

transponderu mogu da emituju saobraćajne berste (engl. Traffic burst) u naizmeničnom vremenskom ramu – TDMA ramu. Preko dužine bersta svaka zemaljska stanica poseduje celokupan propusni opseg transpondera za emitovanje. Vreme emitovanja bersta je pažljivo sinhronizovano tako da svi bersti koji stižu od zemaljskih stanica u mreži budu razdvojeni bez mogućnosti preklapanja. Svaka zemaljska stanica koja se nalazi pod snopom satelitskog transpondera može da primi celokupan berst tok i izdvoji samo onaj namenjen njoj. Pojednostavljen dijagram TDMA operacije prikazan je na slici 1.{mosimage}
Usmerenom antenom zemaljske stanice paket impulsa šalje se uzlaznom deonicom prema satelitu. Trenuci odašiljanja bersta tako su odabrani da u transponder nikada ne stižu dva bersta istovremeno. Između berstova postoji određeni zaštitni vremenski razmak iz sigurnosnih razloga. Takođe se ne popunjava celokupan kapacitet rama berstovima već se ostavlja određena rezerva za eventualno prihvatanje drugih zemaljskih stanica ili za trenutno povećanje saobraćaja unutar date grupe pristupnih stanica.
Struktura TDMA rama
U TDMA mreži svaka zemaljska stanica naizmenično emituje jedan ili više bersta prema satelitu. Signal koji ulazi u satelitski transponder sastoji se od grupe bersta generisanih od strane više stanica u mreži. Ova grupa berstova je nazvana TDMA ram (engl. TDMA frame) i prikazana je na slici broj 2.{mosimage} Sastoji se od dva referentna bersta RB1 i RB2, saobraćajnih berstova (engl. traffic bursts) i zaštitnog vremena (engl. guard time).
Referentni berst
Svaki TDMA ram se sastoji od dva referentna bersta RB1 i RB2 zbog pouzdanosti. Primarni referentni berst (PRB) koji može biti ili RB1 ili RB2, emituje se od jedne stanice u mreži označene kao primarna referentna stanica (PRS). Sekundarni referentni berst koji takođe može biti ili RB1 (ako je primarni referentni berst RB2) ili RB2 (ako je primarni referentni berst RB1) emituje se od strane sekundarne referentne stanice (SRS) i to omogućava automatsko prebacivanje u slučaju poremećaja u radu PRS i tako omogućava neometan rad za TDMA mreže. Referentni berst ne nosi saobraćajne informacije i koristi se da omogući vremenske reference za sve stanice koje pristupaju određenom satelitskom transponderu. TDMA saobraćajne stanice primaju svoje vremenske reference iz PRS ili SRS.
Saobraćajni berst
Posle referentnog bersta dolazi niz "saobraćajnih berstova" (engl. traffic bursts). Broj saobraćajnih berstova, po pravilu, jednak je broju pristupnih zemaljskih stanica. Lokacija saobraćajnog bersta u TDMA ramu određena je vremenom zadrške bersta u odnosu na početak referentnog bersta. Saobraćajni berst emitovan od strane saobraćajne stanice sadrži u sebi digitalnu informaciju. Svaka stanica koja pristupa transponederu može emitovati jedan ili više saobraćajnih berstova po jednom TDMA ramu. Dužina saobraćajnog bersta zavisi od iznosa informacija koje nosi. Detektovanjem PRB, saobraćajna stanica može odrediti i izdvojiti saobraćajni berst namenjen njoj. Stanica može izvestiti vreme emitovanja svojih bersta precizno, tako da oni stignu na transponder unutar dodeljene pozicije u ramu, i onemoguće preklapanje sa berstovima ostalih stanica.
Zaštitno vreme
Između berstova generisanih od nekoliko stanica koji pristupaju jednom transponderu, postoji kratko zaštitno vreme, koje obezbeđuje da se berstovi nikad ne preklapaju kada stignu na transponder. Tokom zaštitnog vremena nema emitovanja informacija.