Ko je on line

We have 24 guests online
Kompresija video signala
Written by Rade Marinkovic   
Sunday, 09 November 2008 17:42
Article Index
Kompresija video signala
Page 2
All Pages
Slika br. 1: Kompenzacija pokreta Informacije koje predstavljaju sadržaj jedne digitalizovane televizijske slike, obuhvataju veliku količinu podataka, koji moraju biti prvo sačuvani a zatim i preneti sa mesta predaje na mesto prijema. Da bi se to obavilo na zadovoljavajući način potrebno je izvršiti kompresiju digitalizovane slike na predaji i njenu dekompresiju na prijemu.


Last Updated on Friday, 18 February 2011 10:59