Ko je on line

We have 40 guests online
Digitalizacija video signala
Written by Rade Marinkovic   
Sunday, 09 November 2008 17:15
Article Index
Digitalizacija video signala
Page 2
All Pages
Sl. br. 1: Odmeravanje 

Digitalizacija je postupak pretvaranja kontinualnog (analognog) signala u niz digita, tj. u niz impulsa koji su elektri─Źni ekvivalent digita. Postupkom digitalizacije se kontinualni signal pretvara u diskretni signal, i to po trenutnim (naponskim) vrednostima i po vremenu. Ovaj postupak obavlja se u tri koraka i to:

odmeravanje;
kvantizacija;
kodiranje.


Last Updated on Saturday, 26 February 2011 23:51