Ko je on line

We have 14 guests online
Intranet
Written by panta   
Saturday, 25 October 2008 03:05
Article Index
Intranet
Page 2
All Pages
Intranet je privatna mreža uspostavljena unutar neke kompanije. Ona može biti sastavljena od nekoliko međusobno povezanih lokalnih mreža (LAN-ova) korišćenjem iznajmljenih linija (Leased lines) u mreži šireg područja (WAN - Wide Area Network).  Sa spoljnim Internet om, Intranet je obično povezan preko jednog ili više "Gateway" računara.

Last Updated on Monday, 30 May 2011 19:28