Ko je on line

We have 14 guests online
Digitalna modulacija analognog signala
Written by Anja   
Monday, 20 October 2008 12:12
Article Index
Digitalna modulacija analognog signala
Page 2
All Pages
ASK_BPSK_BFSK  Digitalna modulacija analognog signala predstavlja grupu modulacionih tehnika koja se koristi u procesu transformacije digitalnih podataka u analogne, pri čemu koristi promenu amplitude, frekvencije ili faze  nosećeg signala.


Last Updated on Saturday, 06 August 2011 23:47