Ko je on line

We have 12 guests online
Zajednički antenski sistem - ZAS
Written by panta   
Friday, 01 August 2008 22:45
Article Index
Zajednički antenski sistem - ZAS
Page 2
All Pages
Zajednički antenski sistem (ZAS) predstavlja deo telekomunikacijskog sistema, koji je namenjen prijemu TV signala i njegovoj distribuciji do krajnjih korisnika, ograničenim na jedinstvene građevinske celine (tipa stambene zgrade ili manji blokovi stambenih zgrada), a čiju izgradnju, a kasnije i održavnje, finansiraju sami korisnici. Za razliku od velikih KDS-a, gde su vlasnici svih resursa posebna pravna lica (provajderi kablovske TV), kod ZAS-a, vlasnici tehničkih resursa su sami korisnici.

Last Updated on Saturday, 12 February 2011 20:13