Ko je on line

We have 24 guests online
ADSL tehnologija
Written by panta   
Tuesday, 20 May 2008 17:28
Article Index
ADSL tehnologija
Page 2
All Pages
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) tehnologija omogućava širokopojasni pristup Internetu, preko upredenih bakarnih parica javne telefonske mreže (PSTN), brzinama većim od brzina tradicionalanog pristupa putem klasičnog dial-up modema (28.8, 33.6 ili 56 Kbps za analognu, odnosno 64/128 Kbps za ISDN BRI liniju).

Last Updated on Monday, 19 July 2010 11:48