Ko je on line

We have 51 guests online
BER
Written by panta   
Friday, 04 July 2008 19:09
Article Index
BER
Page 2
All Pages
BER  BER (Bit Error Rate) predstavlja broj bitova grške za koje postoji verovatnoća da će se pojaviti u toku prenosa digitalnog signala. Digitalni signal predstavlja povorku logičkih nula i jedinica pri čemu prilikom njegovog prenosa od predajnika do prijemnika, kroz određenu sredinu  a usled smetnji odnosno šuma koji ta sredina unosi, može doći do pojave greške tako da se poslata logička 0 može primiti kao logička jedinica i obrnuto...


Last Updated on Wednesday, 11 January 2012 01:51