Ko je on line

We have 13 guests online
Triple play
Written by panta   
Friday, 04 July 2008 17:32
Article Index
Triple play
Page 2
All Pages
Triple play predstavlja tehničko rešenje prenosa signala koje se bazira na broadband pristupnim mrežama i Internet protokol tehnologijama sa ciljem da krajnjem korisniku obezbedi korišćenje tri osnovna servisa, i to: pristup Internetu, telefoniju zasnovanu na Internet protokolu (VoIP) i pristup video sadržajima na bazi IP -a (IPTV, PPV i VOD). Zbog  potrebe dopremanja velike količine podataka do krajnjeg korisnika pribegnuto je korišćenju širokopojasne mreže zasnovane na ADSL2+ tehnologiji ...

Last Updated on Wednesday, 09 June 2010 16:53